〔U10〕トレーニングマッチ 結果

3月27日(土)高ヶ坂小学校
*8人制20分1本

1本目 ○ 3-1 杉野百草SS(日野市)

2本目 ○ 4-1 杉野百草SS(日野市)

3本目 ● 0-1 杉野百草SS(日野市)

4本目 ● 1-3 杉野百草SS(日野市)

5本目 ○ 3-1 杉野百草SS(日野市)

6本目 ○ 2-0 杉野百草SS(日野市)

7本目 ○ 2-1 杉野百草SS(日野市)